ResearchProof uruchamia swój program pionierów w celu wczesnego udostępniania wyników badań naukowych

Program pionierów ResearchProof pozwala zademonstrować autorstwo pojedynczych, negatywnych, pośrednich i pełnych wyników naukowych oraz udostępnić je społeczności naukowej

ResearchProof Pioneers Program

Grupy naukowe, pojedynczy naukowcy lub instytucje akademickie mogą teraz uczestniczyć w programie ResearchProof Pioneers, polegającym na wyborze i publikacji wyników pośrednich, negatywnych i pojedynczych, a także wszelkich innych treści naukowych, wdrażaniu nowatorskiego systemu reputacji i nagradzania dla autorów i współpracowników -recenzenci.

Wyniki dla kandydatów są najpierw chronione za pomocą technologii blockchain i kryptograficznej, aby umożliwić autorom wykazanie autorstwa. Wyniki są następnie przygotowywane do publikacji na platformie przez zespół ResearchProof, we współpracy z autorami. Gdy wynik jest gotowy, autorzy są proszeni o autoryzację, zanim wynik będzie widoczny na platformie.

Wszyscy uczestnicy programu mają również bezpłatny dostęp do usługi rejestru ResearchProof przez cały czas trwania programu. Usługa rejestru generuje niefalsyfikowalny, prawnie i międzynarodowo ważny znacznik czasu w celu udowodnienia autorstwa treści naukowych przed ich rozpowszechnieniem (np. Szkice lub przedruki artykułów, kodu, prezentacji, wyników wstępnych lub negatywnych itp.).

Aby otrzymać więcej informacji na temat uczestnictwa w programie pionierów ResearchProof, napisz e-mail na adres [email protected]

Wielowarstwowe podejście do otwartego dostępu

Celem projektu ResearchProof (RP) jest wykorzystanie technologii blockchain w celu usprawnienia udostępniania pojedynczych, pośrednich, negatywnych i kompletnych wyników, przyspieszenia tempa produkcji naukowej i umożliwienia szybszego przyjmowania wyników. Aby zachęcić naukowców do dzielenia się wynikami, platforma zapewnia różne usługi o rosnącym poziomie otwartości:

· Rejestr RP pozwala naukowcom wygenerować niefalsyfikowalny, prawnie i międzynarodowo ważny znacznik czasu w celu udowodnienia autorstwa treści naukowych przed ich rozpowszechnieniem (np. Szkice lub wstępne odbitki artykułów, kodu, prezentacji, wyników wstępnych lub negatywnych itp.). Wyniki zdeponowane w usłudze rejestru są szyfrowane i nie są publicznie widoczne. W połączeniu z ochroną autorstwa, usługa ta pozwala naukowcom na większą pewność w dzieleniu się wynikami po wygenerowaniu dowodu autorstwa.

· Repozytorium RP pozwala na bezpłatną publikację na platformie wyników recenzowanych negatywnych, pojedynczych, pośrednich lub pełnych wyników. Grupa, która zdeponowała wynik, może zdecydować, czy wyniki będą widoczne, czy dostępne dopiero po uzyskaniu autoryzacji. Repozytorium RP stanowi rozwiązanie pośrednie między całkowitą prywatnością a publikacją o otwartym dostępie.

· RP Journal (nie jest jeszcze publicznie dostępny) to czasopismo otwarte, recenzowane, w którym można publikować pojedyncze, pośrednie, negatywne i pełne wyniki. Wszystkie wyniki przesłane do czasopisma są recenzowane i publikowane są wszystkie naukowo dokładne wyniki. Grupa płaci za publikację tylko wtedy, gdy wynik zostanie zaakceptowany. RP Journal zawsze nagradza wszystkich recenzentów.

Celem tego wielowarstwowego podejścia jest zaoferowanie rurociągu, który ułatwi naukowcom ostateczne dzielenie się wynikami ze społecznością naukową, która w przeciwnym razie pozostałaby nieujawniona, niewidoczna i nieznana, generując powielane wysiłki na całym świecie, a zatem marnując zasoby ludzkie i ekonomiczne .