Autorstwa Andrew O'Hehir

Abraham Lincoln nadal będzie pamiętany do dziś jako samouk, cudowny preria i bystry operator polityczny, który zdławił powstanie Konfederacji, nawet bez adresu w Gettysburgu, proklamacji emancypacji i końca niewolnictwa. Albert Einstein byłby nadal najsłynniejszym fizykiem XX wieku i autorem najsłynniejszego równania w historii, gdyby nie wezwał kolegów naukowców do zajęcia się moralnymi konsekwencjami ich odkryć, wypowiadając się przeciwko wojnie i broni nuklearnej. Ale obaj mężczyźni posiadali cechy, które wykraczały poza ich ogromne talenty w polityce i nauce i podniosły ich do…